วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

หน่วยงาน............................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่.................ตำบล.............................อำเภอ................................จังหวัด.............................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)
เขียนโดย govbueng09 ที่ 2:32 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น

2.ปรัชญา วิสัยทัศ
ปรัชญา ...............................................................................................................................วิสัยทัศ............................................................................................................................
เขียนโดย govbueng09 ที่ 2:29 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น

3.อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
1. ....................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................
เขียนโดย govbueng09 ที่ 2:25 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น

4. จำนวนบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลจอมบึงประกอบไปด้วย
1. นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
2. นาย............................. ตำแหน่ง..................................
3. นาย............................. ตำแหน่ง...................................
4. นาย.............................ตำแหน่ง ...................................
5. นาย............................. ตำแหน่ง....................................

ไม่มีความคิดเห็น: